Bod č.84.:

MAJ/32 - Směna a výkup podílů FO na pozemcích v k.ú. Bolevec - stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni – Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti FO, zápisy z jednání)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 517/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:358 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX