Bod č.64.:

MAJ/12 - Uzavření SoSB o zřízení služebnosti v rámci stavby „22 RD – Malesice – Vlkýš obytná zóna“ – pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti investora vč. budoucího rozsahu služebnosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP k budoucímu vypořádání)
Příloha č.3 (souhlas vlastníků služebného pozemku)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 329/2013 )
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 520/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX