Bod č.165.:

OSS/2 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 určených pro OSS MMP do rozpočtu města Plzně a poskytnutí dotace organizaci Junák

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO - 1 č. 420 ze dne 26. 3. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX