Bod č.58.:

MAJ/6 - Výkup pozemků od Ing. Ivana Procházky a manželů Skálových v lokalitě „Obytný celek Újezd – východ“, opětovné projednání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 454/2011)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (původní souhlasy vlastníků)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 579/2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1093/2013 a ZMP č. 580/2013)
Příloha č.6 (vyjádření manželů Skálových)
Příloha č.7 (dopis Ing. Procházky)
Příloha č.8 (geometrické plány)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy)
Příloha č.11 (zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 496/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX