Bod č.59.:

MAJ/7 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj v Plzni v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Čechurovi a paní Alena Mašková

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 260/2013 )
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 510/2012)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.4 (souhlasy)
Příloha č.5 (GP č. 832-13/2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 497/2014 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX