Bod č.61.:

MAJ/9 - Uzavření dodatků ke smlouvám budoucím s Ing. Krátkým v souvislosti se stavbou: „Polyfunkční dům Belánka“ v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 521/2012 a ZMP č. 205/2012)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (smlouva o smlouvě budoucí č. 2012/002297)
Příloha č.4 (smlouva o smlouvě budoucí č. 2012/002298)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 499/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX