Bod č.62.:

MAJ/10 - Směna pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd, manželé Kinštovi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 663/2013 ) (*)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 )
Příloha č.4 (zápis z 15. 4. 20104 – vyjádření vlastníků)
Příloha č.5 (GP č. 1116-91/2010)
Příloha č.6 (GP č. 860-108/2014)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 501/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX