Bod č.57.:

MAJ/5 - Zřízení služebností ve prospěch města Plzně s ŘSD ČR v souvislosti s vypořádáním stavby Hypermarket Globus

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (důvodová zpráva původní) (*)
Příloha č.2 (usnesení RMP 1096/2013)
Příloha č.3 (výklad MVČR)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 495/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX