Bod č.63.:

MAJ/11 - Ukončení SOSB s panem Richardem Topinkou a schválení záměru uzavřít SOSB se společností ARC-Heating, s.r.o., k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 36/2011) (*)
Příloha č.2 (podrobný popis problematiky)
Příloha č.3 (souhlas p. Topinky)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 8. 4. 2014) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 477/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX