Bod č.86.:

MAJ/34 - BÚP parc.č. 3825/2, k.ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka převodu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 512/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:360 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX