Bod č.88.:

MAJ/36 - BÚP parc.č. 5283/16 a parc.č. 5283/77, oba k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlasné prohlášení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 514/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX