Bod č.75.:

MAJ/23 - Majetkopráv. vypořádání - HEGEMON KL, s.r.o. výstavba „Plzeň, Litice, Dubová Hora – III. etapa“ a úhrada bezdůvod. obohacení

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost stavebníka + pořizovací náklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ se zákresm, zápis z tech. prohlídky ze dne 24. 10. 2012)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1015 z 4. 9. 2003 a č. 1126 z 9. 10. 2003)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 564 z 2. 10. 2003)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (situace se zákresem ploch pro pronájem)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 633 z 29. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX