Bod č.105.:

PROP/11 - Prodej pozemku parc.č. 8238/60, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP – doplnění (sítě a stavby))
Příloha č.4 (usnesení RMO 3 č. 19/2014)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (mapa modrá se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 526 ze dne 15. 5. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:379 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX