Bod č.74.:

MAJ/22 - Majetkoprávní vypořádání - stavba „BYTOVÝ DŮM TĚŠÍNSKÁ na pozemku p.č. 1093/10 v kat. území Doubravka“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost stavebníka a vlastníka pozemku + pořizovací náklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ se zákresem)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 27 z 18. 1. 2011)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 37 z 27. 1. 2011)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 510 z 15. 5. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:348 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX