Bod č.73.:

MAJ/21 - Uzavření SOSB kupních, o zřízení VB - IKO stavby, s.r.o., Povodí Vltavy, s.p. a 5 FO - „Obytný soubor Plzeň – Újezd, Na Dražkách“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SOSB k převodu TDI do majetku města Plzně)
Příloha č.2 (žádost investora a FO)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + zákresy)
Příloha č.4 (doplnění stanoviska TÚ od OSI MMP + zákresy)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0066/14 z 9. 4. 2014)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z KNM z 29. 4. 2014)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 509 z 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX