Bod č.79.:

MAJ/27 - Odkoupení 12 ks sloupů od spol. ČEZ Distribuce, a.s., umístěných na poz. parc.č. 1858/45 a 2288/2, k.ú. Litice u Plzně, do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSMP o odkoupení bet. sloupů)
Příloha č.2 (Informace SVSMP o umístění sloupů vč. zákresu)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ ze dne 3. 3. 2014)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 8. 4. 2014)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 476 ze dne 30. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX