Bod č.78.:

MAJ/26 - Zrušení usn. ZMP č. 416/2007 a bezúpl. převod pozemků v k.ú. Valcha od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu Státní pozemkový úřad

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření SPÚ)
Příloha č.2 (Přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 518 ze dne 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX