Bod č.77.:

MAJ/25 - Schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro II. etapu Městského (západního) okruhu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (letecký snímek s trasou MZO)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 75 ze dne 26. 2. 2009)
Příloha č.3 (diagram úkonů majetkoprávního vypořádání)
Příloha č.4 (katastrální mapa se zákresem II. etapy MZO)
Příloha č.5 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM ze dne 8. 4. 2014)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 484 ze dne 30. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:351 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX