Bod č.80.:

MAJ/28 - Uzavření směnné smlouvy s p. Vostrým pro IA - VPS D58 - „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa ”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a usnesení MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (vyjádření STAV MMP a vlastníka)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení KNM RMO Plzeň 2 )
Příloha č.6 (mapy KN - k.ú. Újezd)
Příloha č.7 (mapy KN - k.ú. Hradiště u Plzně)
Příloha č.8 (GP pozemky k.ú. Hradiště u Plzně)
Příloha č.9 (KNM) (*)
Příloha č.10 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX