Bod č.94.:

MAJ/42 - Uzavření konečných smluvních vztahů - „Obchodní zóna Plzeň II – U Letiště“ - Societé Tchéque de Centres Commerciaux, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (situace se zákresem předávané TDI)
Příloha č.4 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM ze dne 20. 5. 2014)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 632 ze dne 29. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:368 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX