Bod č.68.:

MAJ/16 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Martínka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/12) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (informace o stavbě) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (mapy KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (GP) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX