Bod č.72.:

MAJ/20 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Šlajsových

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP)
Příloha č.5 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX