Bod č.25.:

FIN/2 - Uzavření dohody o změně smlouvy č. 9255910065-D o poskytnutí dotace z prostředků SFRB

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva č. 9255910065)
Příloha č.2 (Dohoda o změně smlouvy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX