Bod č.89.:

MAJ/37 - Výkup parc.č. 817/9, k.ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví ČR – Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost města)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 516/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:363 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX