Bod č.90.:

MAJ/38 - Výkup spoluvlast. podílů na pozemcích parc.č. 2147 a parc.č. 2148, oba k.ú. Bolevec, od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (korespondence spoluvlastníků)
Příloha č.3 (zápis z jednání)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 637)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:364 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX