Bod č.91.:

MAJ/39 - Vzájemné dary pozemků po stavbě silnic v k.ú. Plzeň, v k.ú. Bolevec a v k.ú. Božkov mezi městem a PK

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP+přílohy)
Příloha č.2 (sdělení PK)
Příloha č.3 (kolaudace)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (žádost SVSMP)
Příloha č.9 (sdělení PK)
Příloha č.10 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.11 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.12 (katastrální mapy)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 515/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX