Bod č.181.:

ŘÚSO/2 - Plnění uzavřené Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni

(předkladatel:PhDr. Knížová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Smlouva o partnerství uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a ZČU v Plzni)
Informativní zpráva č.2 (Projekty ZČU v Plzni předložené a schválené)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX