Bod č.163.:

ŘÚSO/1 - Prohlášení nově zřízeného hrobu Ladislava Sutnara čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vizuální návrh náhrobku)
Příloha č.2 (Foto navrhovaného místa)
Příloha č.3 (Stanovisko OK MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko OPP MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko Archivu MP)
Příloha č.6 (Usnesení KK RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX