Bod č.81.:

MAJ/29 - Zánik věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžující pozemek parc.č. 982/2, k.ú. Valcha, ve vlastnictví p. Otakara Novotného

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek vlastníka vč. usn. Soudu číslo deníku 1575/1952)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 45 ze dne 1. 2. 2007 a usn. RMP č. 484 ze dne 16. 4. 2009)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 478 ze dne 30. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:355 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX