Bod č.92.:

MAJ/40 - Doplnění usnesení ZMP č. 141/2014 ve věci sml. závazků a smlouvy o zřízení věcného práva k parc.č. 8230/5, 10385/6 a 7 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 14/2014)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 141/2014)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 634)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX