Bod č.93.:

MAJ/41 - Doplnění usnesení ZMP č. 452/2013 ve věci smluvních závazků a smlouvy o zřízení věcného práva k pozemkům v k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP a ZMP z roku 2013)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 635)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:367 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX