Bod č.82.:

MAJ/30 - Výkup části pozemku parc.č. 179/1, k.ú. Malesice, od společnosti WB Mills a.s. do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek MO-9 vč. vyjádření společnosti)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP )
Příloha č.4 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.5 (geometrický plán (neověřený) č. 605-62/2014)
Příloha č.6 (usn. ZMO Plzeň 9 - Malesice ze dne 29. 4. 2014)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 519 ze dne 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX