Bod č.42.:

ORP/1 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a paní Jitkou Perničkovou a paní Ing. Pavlou Tolarovou

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.3 (kolaudace)
Příloha č.4 (modrá mapa-městské pozemky)
Příloha č.5 (výpočet ceny za zřízení služebnosti)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Příloha č.21 (fotodokumentace1)
Příloha č.22 (fotodokumentace2)
Příloha č.23 (fotodokumentace3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX