Bod č.43.:

ORP/2 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi statutárním městem Plzeň a panem Petrem Novákem – Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (předběžný výpočet ceny)
Příloha č.7 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX