Bod č.44.:

ORP/3 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň, CTP Plzeň I, spol. s r.o. – Obn. přívod. potrubí vodovodu Litice, Valcha, Lhota

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX