Bod č.48.:

ORP/7 - Uzavř. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje – Čistá Berounka, II. etapa

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (městské pozemky)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX