Bod č.49.:

ORP/8 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi městem Plzeň a panem Petrem Kulem, k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (městské pozemky)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:320 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX