Bod č.159.:

KPM/1 - Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu na rok 2014

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 541 ze dne 15. 5. 2014) (*)
Příloha č.2 (Vyhlášení Grantového programu pro rozvoj cestovního ruchu v roce 2014)
Příloha č.3 (Důvodové zprávy) (*)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:426 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX