Bod č.97.:

PROP/2 - Prodej volného nebytového prostoru č. 1879/21 na adrese Ořechová č.or. 17 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled prodeje volných nebytových jednotek)
Příloha č.2 (Sdělení SVJ Ořechová 17)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P2-Slovany č. 192/13)
Příloha č.4 (Navrhované varianty )
Příloha č.5 (KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 521/14 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX