Bod č.98.:

PROP/3 - Prodej volného nebytového prostoru č. 965/24 na adrese Břeclavská č.or. 5 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Přehled prodeje volných nebytových jednotek)
Příloha č.2 (Žádost p. Drábka)
Příloha č.3 (Žádost pí Cajthamlové )
Příloha č.4 (Usnesení RMO P1 č. 19/14 )
Příloha č.5 (Navrhované varianty ) (*)
Příloha č.6 (KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 522/14 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX