Bod č.26.:

PROP/7 - Záměr prodat byty a nebyty v lokalitě Sylván, Plzeň, vč. schválení Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zásady prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně)
Příloha č.2 (Výsledek ankety)
Příloha č.3 (KNM RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 584/14)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 585/14)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:298 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX