Bod č.60.:

MAJ/8 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd a Červený Hrádek u Plzně, paní Bedřiška Adámková a 2 fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 663/2013 ) (*)
Příloha č.2 (stanovisko ORP )
Příloha č.3 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.4 (GP č. 1222-2/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 498/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX