Bod č.50.:

OI+ŘEÚ/1 - Zařazení akce Riegrova, Dominikánská do jmenovitého seznamu

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (oznámení o schválení financování)
Příloha č.2 (ZMP 31/2014)
Příloha č.3 (ZMP 76/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX