Bod č.175.:

OI/2 - Stadion Štruncovy sady - tribuny + atletika - pokuta

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (žaloba)
Informativní zpráva č.2 (usnesení soudu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX