Bod č.176.:

OI/3 - Rozsah dodatečných prací MŠ v Plzni Černice

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX