Bod č.179.:

ORG/3 - Žádost o projednání petice občanů proti navrhované stavbě čerpací stanice pohonných hmot Area Bory, Sukova ulice, Plzeň

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Žádost o projednání petice)
Příloha č.2 (Petice)
Příloha č.3 (Sdělení OSS MMP k petici)
Příloha č.4 (Mapka)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX