Bod č.177.:

OI/4 - Rozsah dodatečných prací Novostavba Divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX