Bod č.108.:

PROP/14 - Prodej pozemků v k.ú. Plzeň a k.ú. Křimice zastavěných telefonními ústřednami

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodej a žádost o snížení KC a způsobu její úhrady)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO P5 - Křimice č. 7/13) (*)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO P5 - Křimice č. 48/13) (*)
Příloha č.6 (Aktualizované stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.8 (Fotodokumentace 2x)
Příloha č.9 (Mapy - územní plán 2x)
Příloha č.10 (Mapy - letecký snímek 2x)
Příloha č.11 (Mapy - orientační mapa 2x)
Příloha č.12 (Mapy - majetek města 2x)
Příloha č.13 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 627/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX