Bod č.125.:

PROP+KŘTÚ/31 - Uplatnění smluvních pokut ze smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě kupní

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nájemní smlouva)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 k NS)
Příloha č.3 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.4 (Dodatek č. 1 ke SOSBK)
Příloha č.5 (Doložení Oznámení o užívání stavby)
Příloha č.6 (Výzva k úhradě SP ze SOBSK)
Příloha č.7 (Žádost o prominutí SP ze SOBSK)
Příloha č.8 (Výzva k úhradě SP z NS)
Příloha č.9 (Žádost o prominutí SP z NS)
Příloha č.10 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 652/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX