Bod č.106.:

PROP/12 - Prodej části pozemku p.č. 508/1, k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (Doplnění informace žadatelky)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP + zápis z jednání)
Příloha č.7 (Zápis KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapy - územní plán)
Příloha č.10 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.12 (Mapy - geometrický plán )
Příloha č.13 (Mapy - majetek města)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 622/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:380 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX